خسارت خودرو متعارف و غیر متعارف (لوکس) چگونه محاسبه می شود

خسارت خودرو متعارف و غیر متعارف (لوکس) چگونه محاسبه می شود

 

 

خودرو غیر متعارف (لوکس) از نظر بیمه چیست ؟

احتمالا برای شما ممکن است سوالی پیش آمده است که هنگامیکه یک خودرو معمولی با خودروی گران قیمت تصادف می کند هزینه زیاد خسارت را مقصر چگونه پرداخت می کند و آیا اصلا مالک خودرویی که 40 میلیون می ارزد چگونه  100 میلیون خسارت می تواند پرداخت کند ؟ 

اما باید بدانید هنگام تصادف با خودروهای گرانقیمت بر اساس قانونی که در سال های اخیر تصویب شد نسبتی از مبلغ را پرداخت خواهید کرد و نیاز به پرداخت کل خسارت نمی باشد.

خودرو متعارف

خودرو متعارف به خودرویی می گویند که ارزش تا 50% مبلغ دیه همان سال باشد و هر عددی بیشتر از 50% مبلغ دیه، خودرو غیر متعارف تعریف می گردد.

 

برای مثال دیه سال 1398 معادل 360.000.000 میلیون تومان می باشد که 50% این مبلغ 180.000.000 میلیون تومان می باشد که هر خودرویی تا 180.000.000 تومان متعارف و بیش از این مبلغ غیر متعارف تعریف می گردد .

پس هنگام تصادف با خودروهایی که از نصف مبلغ دیه همان سال بیشتر باشد این قانون اعمال می شود و مقصر حادثه و یا شرکت بیمه بر مبنای این قانون باید درصدی از خسارت را پرداخت کنند.

مثال :  خودرو پراید با یک  خودرو بنز به ارزش 1.800.000.000 میلیارد تومان تصادف می کند خودرو متعارف در سال 1398 مبلغی معادل 180.000.000 میلیون تومان می باشد پس خودرو بنز ماشین غیرمتعارف (لوکس) محسوب می شود.  مبلغ خسارت به خودرو بنز 18.000.000 میلیون تومان می باشد. خودرو بنز 10 برابر قیمت خودرو متعارف ارزش دارد پس مقصر و یا شرکت بیمه مبلغ 10% خسارت معادل 1.800.000 میلیون تومان را به زیاندیده و صاحب خودرو لوکس پرداخت خواهد کرد.

معادله محاسبه خسارت

 

0.1 =   1.800.000.000 ( ارزش خودرو بنز )  ÷ 180.000.000 (مبلغ خودرو متعارف در سال 1398 ) 

 

 تومان 1.800.000 = 18.000.000 * 0.1 

 

در این مثال مبلغ پرداختی به خسارت دیده 1.800.000 میلیون تومان می باشد

 

چگونه الباقی مبلغ خسارت جبران می شود ؟

با توجه به مثال بالا الباقی پول تا 18.000.000 میلیون تومان را صاحب خودرو لوکس باید خودش پرداخت کند اما اگر صاحب خودرو لوکس برای ماشین بیمه بدنه خریداری کرده باشد الباقی خسارت را از بیمه بدنه می تواند دریافت کند.

پس با توجه به این مورد بیمه بدنه برای خودروهای بالای 180.000.000 میلیون تومان به نوعی لازم است.

پیشنهاد ما به شما صدور بیمه بدنه برای تمامی خودروها با هر ارزشی می باشد حتی خودروهای ارزان اما با توجه به توضیحات بالا برای خودرو گران قیمت واقعا ضروری به نظر می رسد .

 

 

https://www.instagram.com/bime33845/

 

 

نظر بدهید